AXIS SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w zakresie obróbki metodą sterowania numerycznego.”

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej oraz znacząca poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym.

Efektem projektu będzie innowacyjny produkt – detal w postaci uchwytu/łącznika powstały przy obróbce 5-osiowej, który znajdzie zastosowanie w wielu branżach m.in. motoryzacyjnej, kolejowej, budowlanej i in..

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Całkowita wartość projektu: 720 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 612 000,00 PLN