Znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AXIS poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na rynku Krajowym.
Przedsiębiorstwo AXIS Spółka Cywilna Paweł Fortuna, Sławomir Gaweł otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany projekt pt. „Znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na rynku Krajowym”.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej oraz znacząca poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek krajowy produktów w postaci ruchomych łączników żaluzji fotowoltaicznych. Efektem inwestycji będzie zarówno innowacyjny produkt jak również innowacyjny proces obróbki materiałów wykorzystywanych podczas produkcji.

Wartość projektu to: 1 745 370,00 PLN
Wkład funduszy Europejskich: 567 600,00 PLN